Bij Polisport volleybal hebben we verschillende bedragen wat een lid betaald per jaar. Op deze pagina zijn de bedragen verdeeld onder de volgende categorieën:


Senioren €250,-

Als senior wordt bedoeld dat u competief meespeelt in de heren of dames klasse (18+). Per jaar betaalt u €250,-. Voor dit geld traint u 1 keer per week (2 uur) en speelt gemiddeld 1 wedstrijd per week. Meldt u zich later in het seizoen aan, dan betaalt u het resterende bedrag voor dat jaar. 


Recreanten €165,-

Als recreant bent u nergens toe verplicht. Voor €165,- is er de mogelijkheid tot 1 keer per week (2 uur) te trainen. Elke maand zijn er wedstrijden onder de recreanten samen met andere volleybalverenigingen. Indien u het leuk vindt om hier aan mee te doen, dan betaalt u een kleine bijdrage. Meldt u zich later in het seizoen aan, dan betaalt u het resterende bedrag voor dat jaar.


Junioren €140,-

Junioren zijn onze jeugd teams (A, B en C jeugd) van 14 t/m 17 jaar. Voor €140,- traint een junior 1 keer per week en heeft gemiddeld 1 keer per week een wedstrijd. Meldt u de junior later in het seizoen aan, dan betaalt u het resterende bedrag voor dat jaar.

Aspiranten €100,-

Aspiranten zijn de kinderen onder de 12 jaar (Cool Moves Volley). Zij trainen voor €100,- 1 keer per week (1,5 uur) en hebben hiernaast gemiddeld 1 keer per maand een wedstrijd. Meldt u de aspirant later in het seizoen aan, dan betaalt u het resterende bedrag voor dat jaar.


Heeft u nog vragen over de contributie? Neem dan contact op met onze penningmeester.
Penningmeester: Bouke van Houten
penningmeester@polisportvolleybal.nlRegeling teruggave contributie 

Opschorten van contributie is mogelijk na een afwezigheid van minimaal 2 maanden i.v.m. 
blessure, ziekte, zwangerschap (ingaande na 4 maanden)of een andere door het bestuur als 
geldig bevonden reden, dit alles aan de hand van een doktersverklaring.
Opschorten is alleen mogelijk van de Polisport bijdrage en van de gezamenlijke draagkracht, in 
het jaar na de blessure.
De OMNI bijdrage en de bonds- en teamgelden zijn namelijk door de vereniging al
afgedragen aan respectievelijk de OMNI vereniging en de Volleybalbond NeVoBo.
Van elke maand afwezigheid boven de limiet van 2 maanden wordt 1/9 deel (het seizoen
duurt ca. 9 maanden) van de Poliport bijdrage en van de gezamenlijke draagkracht
opgeschort.
De maanden augustus t/m april zijn de maanden waarin wordt geteld.

Voorbeeld: iemand is 3 maanden geblesseerd van november t/m januari.
 Dit is 3 maanden min 2 maanden opschorten, de contributie voor het lid zal het 
volgende seizoen 1 maand later ingaan.
 In dit geval wordt 1/9 maal polisport gelden in mindering gebracht op de 
contributie van het volgende jaar